KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący - pan Grzegorz Puzio

Zastępca przewodniczącego - pan Marcin Brewczyński


Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto: 87 1240 3073 1111 0000 3471 5576


Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2018/2019

InteRisk

Świadczenie

Wysokość świadczenia

 1. 100% uszczerbku na zdrowiu  w wyniku nieszczęśliwego wypadku

16 000 zł

 1. poniżej 100% uszczerbku za każdy 1% uszczerbku

160 zł za 1%

 1. koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU   4 800 zł

 1. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU 15 000 zł

 1. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

1 000 zł

 1. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

 1. pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

 1. wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

 1. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

26 000 zł

 1. pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

50 zł za dzień  SU 5 000 zł

 1. pobyt w szpitalu w wyniku choroby

50 zł za dzień  SU 5 000 zł

 1. koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

podlimit na rehabilitację 500 zł

5 000 zł

 1. Oparzenia

w zakresie

  
  
 1. Liczba uczniów zwolnionych z opłacania składki

10 %

 1. 18.   Darowizna dla szkoły

30 % na dowolny cel

 1. 19.   Składka za 1 osobę (bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu)

45,00 zł

 1. 20.   Składka za 1 osobę (rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu)

57,00 zł

 

Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:

a)   biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach, i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych

b)   uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji (również w klasach sportowych), za wyjątkiem gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej

c)   biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji gdy ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej

d)   rekreacyjnie uprawiającym sport

 

Za dopłatą składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:

a)   biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach, i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych

b)   biorącym udział w zajęciach wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych

c)   uprawiającym sport za wynagrodzeni em tj. otrzymującym wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej