Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

 

Nasza placówka to szkoła przyjazna dziecku.

Dbamy o wysoki poziom nauczania, rozwijamy zainteresowania i pasje uczniów, dbamy o bezpieczeństwo, kształcimy i wychowujemy w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu.

 • realizujemy innowacje pedagogiczne
 • oferujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnch, dających szansę rozwoju zainteresowań ucznia w zakresie muzyki, plastyki, sportu, informatyki, języka angielskiego i innych
 • zapewniamy profesjonalną pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz logopedyczną
 • organizujemy cykliczne imprezy okolicznościowe o charakterze intergracyjnym, wychowawczym i edukacyjnym
 • kultuwujemy tradycje szkoły
 • kładziemy nacisk na edukację zdrowotną, ekologiczną i regionalną oraz naukę języka angielskiego
 • nasi uczniowie mogą pochwalić się licznymi sukcesami w konkursach i zawodach

Ponadto zapewniamy: naukę w systemie jednozmianowym; profesjonalną opiekę nauczycieli, wychowawców świetlicy i pedagoga; pyszne obiady w stołówce szkolnej; indywidualizację pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Niewątpliwym atutem jest oddzielny budynek dla klas I – III.

Realizujemy wiele programów i projektów edukacyjnych wspomagających rozwój psychiczny i fizyczny ucznia, m.in.:

 • „Mleko w szkole” (uczniowie klas I – VI),
 • „Owoce w szkole” (uczniowie klas I – III),
 • „Od grosika do złotówki” (projekt dla klas II i III edukacji finansowej realizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości),
 •  W lipcu 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Przystanek – Podmiejska S(sukces)P(pasja)83”. Dzięki projektowi doposażyliśmy szkołę w sprzęt komputerowy, urządzenia do prowadzenia terapii z zakresu Integracji Sensorycznej, Tomatisa i Biofeedbacku.
 •  „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży” (Szwajcarsko - Polski Program Współpracy dla uczniów klas I – VI) - otrzymaliśmy certyfikat w 2016 roku.
 •  trzykrotnie otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją".

Brak anonimowości i życzliwa, rodzinna  atmosfera jest gwarantem, że Państwa dziecko poczuje się u nas jak w domu.

Wychowawcami klas I w roku szkolnym 2022/2023 będą:

pani Katarzyna Siwocha

pani Katarzyna Zięba 

 

Katarzyna Siwocha - wychowawczynią uczniów klasy 1-3 jest od wielu lat, odkąd skończyła pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością nauczanie początkowe.

Ze swoimi klasami chętnie przystępowała do projektów pozaszkolnych i szkolnych, np. „Wyjątkowy Uczeń”, „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy, Uniwersytet Dzieci, Zaprogramuj Przyszłość (projekt informatyczny), „Przystanek Podmiejska”, „Dzień Kropki”. Jest otwarta na ekologię i podstawy ekonomii (Bezpieczne Wędrówki od Grosika do Złotówki).

Przygotowuje uczniów do konkursów o różnorodnej tematyce (matematycznych, czytelniczych, ortograficznych, recytatorskich, przyrodniczych, „łamania głowy” czyli rozwiązywania krzyżówek czy innych w zależności od umiejętności i zainteresowań uczniów).

Od wielu lat kształci u dzieci aspekt poznawczy dotyczący „naszej małej ojczyzny” poprzez wyjścia i wycieczki w ciekawe miejsca w Łodzi i regionie.

Rozwija umiejętności aktorskie, muzyczne i ruchowe oraz współpracę w grupie przez przygotowywanie klasowych spektakli teatralnych.

Praca z dziećmi od zawsze była i jest jej pasją. Przez zabawę, rymowanki, śpiew oraz naukę szkolną stara się wszechstronnie rozwijać swoich uczniów oraz dać solidne podstawy do ich dalszej nauki szkolnej i  przyszłego życia.

 

Katarzyna Zięba  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  pedagog rewalidacyjny, oraz terapeuta I i II stopnia Metody terapii według prof. A. Tomatisa w treningu słuchowym.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Nauk o Wychowaniu  zdobywając dyplom magistra Pedagogiki rewalidacyjnej oraz studia podyplomowe UŁ na kierunku Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracuje, kształci, wychowuje i wspomaga rozwój uczniów od 2012 r. Jest osobą komunikatywną, ciepłą, kochającą swoją pracę. Ważne są dla niej pozytywne relacje z uczniami oraz realizacja zadań związanych z powierzonym stanowiskiem. Wspiera każdego ucznia w jego rozwoju i dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.  

Zdjęcia naszej szkoły